ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ππ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

05-10-1973

"Περί Μεταλλευτικού Κώδικος"

"Περί Μεταλλευτικού Κώδικος"ΝΔ 210/1973

 

277/Α

 

11-9-1984

Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Δυναμικού

Αξιοποίηση του Γεωθερμικού ΔυναμικούN.1475/1984

131A

 

31-12-1984

"Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών"

ΥΑ 11-5Η/Φ/17402/1984

931/Β

 

25-10-1990

Κατάταξη Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες Καθορισμός Περιεχομένου Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.ά

Υ.Α 69269 / 5387

678/Β

 

21-12-1993

Καθορισμός μισθώματος Γεωθερμικής Ενέργειας Χαμηλής Ενθαλπίας για άμεση χρήση βάσει του καταναλισκομένου Θερμοενεργειακού Δυναμικού του Γεωθερμικού Ρευστού

Υ.Α Δ9- Β/Φ.261/31928

958/Β

 

20-8-1996

Συμπλήρωση της προηγούμενης απόφασης σε ότι αφορά τον τρόπο καθορισμού ύψους εγγυητικών επιστολών μισθώσεων Γεωθερμικών πεδίων κά

Υ.Α Δ9 Β Δ/Φ.261/13043

708/Β

 

29-8-2003

«Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις»

Ν3175/03

207/Α

 

5-2-2004

Χαρακτηρισμός Γεωθερμικών Πεδίων    Δ9Β/Φ166/οικ1508/ΓΔΦΠ374/10/27-1-2004

 

208/Β

 

11/8/04

Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από τη Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία

 

1228Β

 

12-5-2005

Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας.

Δ9Β/Φ166/ οικ8411/ΓΔΦΠ2373/117/6-5-05

 

635/Β

 

19-7-2005

Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας.

Δ9Β/Φ166/ 12647/ΓΔΦΠ3557/193/8-7-05

 

1012Β

 

7-11-2005

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

Δ9Β/Φ166/ οικ20076/ΓΔΦΠ5258/329/24-10-05

 

1530B

.

27/ 6 /2006

«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»

Ν.3468/06

 

129Α

 

24 /10/2006

 

«Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις.» Ν.3498/06

230/Α

 

28/1/09

 


Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις Ν. 3734/09

8/Α

 

2/6/2009

Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας

Δ9Β,Δ/Φ166/7859/1392

1058/Β

 

 

24-6-2009

Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών κ.ά

Υ.Α Δ9Β Δ - Φ166 - οικ.13068 - ΓΔΦΠ2488

1249/Β

 

2/9/09

Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας.

1819Β

 

8/9/2009

Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας

Δ9Β,Δ/Φ166/10365/2085

1946/Β

 

22/8/2011


Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

N. 4001/2011

179/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2011 12:51  


dte gis

  Περιοχή Συζητήσεων

forum-01

Επισκεψιμότητα

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 34697

QRCode-Επικοινωνία

Είσοδος χρήστη