ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας
Α. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας

Είναι αρμόδιο για την

 • Υλοποίηση έργων αρμοδιότητας ΑΔΜ-Θ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων.
 • Υλοποίηση των αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία (άρθρο 38 Ν. 4178/2013).
 • Μελέτη και εκτέλεση έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης σε υδατορέματα (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4258/2014 − ΦΕΚ 94 Α/14−04−2014).
 • Έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιότητας μελέτης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης σε υδατορέματα, σε Δήμους και Περιφέρειες (παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4258/2014 − ΦΕΚ 94 Α/14−04−2014).
 • Παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του Ι.Γ.Μ.Ε. προς εκμετάλλευση σε δήμους.
 • Παραχώρηση χρήσης χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την ανέγερση κτιρίων «Στέγης Λιμενεργάτη», καθώς και γραφείων κεφαλαίου αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών και ΕΡΦΛ σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
 • Έκδοση αποφάσεων εκτέλεσης, εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα, έργων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης ζώνης του λιμένα.
 • Έκδοση άδειας εκτέλεσης τεχνικών έργων στον αιγιαλό, στην παραλία ή στη θάλασσα για την αποτροπή της διάβρωσης (άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 2971/2001).
 • Θεώρηση μελετών έργων και υπηρεσιών και των αντίστοιχων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων εργασιών των ΟΤΑ Α΄βαθμού, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του Ν. 1069/1980 και του Ν. 890/1979.
 • Έκδοση Αποφάσεων καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας.
 • Τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.


  Προιστάμενος: Κος Σαμαράς Αντώνιος

  Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53

  542 10 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: 2313-309145

  Τηλ. - Fax: 2313-427420

  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 


dte gis

  Περιοχή Συζητήσεων

forum-01

Επισκεψιμότητα

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 32771

QRCode-Επικοινωνία

Είσοδος χρήστη